Ilość produktów w koszyku: 0
Wartość zakupów: 0.00 pln 
Koszt dostawy: od 0 pln do 23 pln

Ostatnio dodany produkt:

Koszyk jest pusty

złóż zamówienie

Przejdź do koszyka »

Twój koszyk

Płatność przelewem:

12 zł Paczkomaty

12 zł Poczta Polska

18 zł Kurier DPD

Płatność za pobraniem:

20 zł Poczta Polska

23 zł Kurier DPD

Zamówienia HURT

18 zł Kurier DPD

 

* dotyczy zamówień detalicznych
opłaconych przelewem

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel.: 789 37 64 54

E-mail: sklep@e-paski.pl

gg: sprzedaż - detal - hurt

 

 

Dołącz do nas na Facebook

 

1. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Kupującym jest  pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo.

Sprzedającym jest:

PHU Głowacki-Vet Agata Głowacka
92-701 Natolin 134/137
NIP: 7251637224
REGON: 101858058

 

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, dostępne w chwili składania zamówienia.

Ceny wyrażone są w PLN. Ogólno dostępne są ceny detaliczne brutto i netto. Po zalogowaniu się jako Hurtownik dostępne są ceny hortowe brutto i netto. UWAGA: W przypadku oferty hurtowej wartość minimalnego zakupu wynosi 1000 zł brutto (po cenach hurtowych). W przypadku sprzedaży hurtowej koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

Każda transakcja powierdzona jest fakturą VAT.

 

2. REJESTRACJA

Rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny, zawierający następujące pola:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • Aktywny adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Hasło do Konta Użytkownika,
 • OPCJONALNIE: Adres dostarczenia przesyłki.

   
Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (zgodne z KRS lub wpisem do EDG),
 • Nazwa Firmy
 • NIP
 • Adres siedziby głównej (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • Aktywny adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Hasło do Konta Użytkownika,
 • OPCJONALNIE: Adres dostarczenia przesyłki.


Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację. Użytkownik może od tej pory logować się w Sklepie i korzystać w pełni z funkcjonalności swojego konta.

UWAGA: W przypadku oferty hurtowej wartość minimalnego zakupu wynosi 1000 zł brutto (po cenach hurtowych).

W przypadku sprzedaży hurtowej koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

 

3. ZAMÓWIENIE

Zamówienie odbywa się poprzez wybór właściwego produktu, a następnie dodanie go do koszyka. Należy przy tym określić ilość produktów oraz wybrać opcje dodatkowe, jeśli istnieje taka możliwość (np. kolor).

Po dodaniu produktu można kontynuować zakupy. Po wybraniu wszystkich zamawianych produktów należy przejść do koszyka i kliknąć przycisk "Zamów teraz".

Następnie Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie wyboru sposobu płatności i dostawy. Na tym etapie możliwe jest wprowadzanie zmian ilościowych w zamówieniu. W następnej kolejności Użytkownik zostanie poproszony o wybór jednej z poniższych opcji:

 • o zalogowanie się (jeśli jest posiada Konto Klienta),
 • o rejestrację (jeśli chce założyć Konto Klienta),
 • o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (jeśli chce dokonać zakupu bez zakładania konta klienta).

Po podaniu wszystkich wymaganych danych zamówienie otrzyma status: czeka na potwierdzenie. Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia oraz potwierdzenia danych do wysyłki.

UWAGA: Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowanych na stronach Sklepu, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kolejne statusy zamówień:

 • potwierdzone,
 • w realizacji,
 • zrealizowane,
 • anulowane.

Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Termin wysłania przesyłki zależny jest od wielkości zamówienia i rodzaju wybranego dostawcy i może wahać się od 3-7dni roboczych.

W przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą e-mail lub poprzez wiadomość sms, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Przesyłki opłacone przelewem są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sklep może nie zrealizować zamówienia w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który zwraca zamówiony towar bez przyczyny.

UWAGA: W przypadku oferty hurtowej wartość minimalnego zakupu wynosi 1000 zł brutto (po cenach hurtowych).

W przypadku sprzedaży hurtowej koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

 

4.  PŁATNOŚCI

Należność za dane zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich transportu.

Sklep umożliwia dokonywanie płatności w następujący sposób:

 • przedpłata na konto,
 • płatność za pobraniem.

Numer konta do przelewu zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia.

 

5. DOSTAWA

Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.

 

Dostawy realizowane są za pośrednictwem:

 • Paczkomaty InPost
 • Poczta Polska,
 • Kurier DPD.

 

Termin dostawy w zależności od wyboru przewoźnika:

 • 2 dni w przypadku Paczkomatów InPost
 • 3 dni w przypadku Poczty Polskiej
 • 1 dzień w przypadku Kuriera DPD.

 

6. REKLAMACJE I ZWROTY

KONSUMENCI

Warunki Rękojmi dla Konsumentów stosuje się zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121):

 • Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 • Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą:
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa towaru,
 • Data zakupu,
 • Opis wady oraz miejsce i data jej stwierdzenia,
 • Żądania reklamacyjne,
 • Datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.

 

Reklamacji nie podlegają produkty skórzane ze śladami drobnych zadrapań, przebarwień, zrogowaceniami lica oraz różnorakimi pojedynczymi znakami, gdyż są one dowodem autentyczności skóry, a nie wadą produktu.

PRZEDSIĘBIORCY

Na podstawie art. 558§1 niniejszy Regulamin wyłącza ustawową Rękojmię w stosunku do Przedsiębiorców. Sprzedający udziela Przedsiębiorcom Rękojmi na następujących warunkach:

 • Sprzedający odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Przedsiębiorcy.
 • Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu Rękojmi, jeżeli przy odbiorze nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarze tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o istnieniu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
 • Roszczenia dotyczące wad i usterek Przedsiębiorca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zauważenia wady/usterki pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Rękojmi. Zgłoszenie jest równoznaczne z dostarczeniem wadliwego Towaru do siedziby Sprzedającego wraz z pisemną informacją dotyczącą wad Towaru i okoliczności w jakich wada została stwierdzona, a także imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej reklamację. Przedsiębiorca dostarcza wadliwy Towar na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad lub usterek powstałych wskutek okoliczności, które mają miejsce po przejściu prawa własności na Przedsiębiorcę. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i/lub naprawą. Ponadto, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje m.in. zwykłego zużycia, mechanicznego uszkodzenia.
 • Termin rozpatrzenia roszczenia Przedsiębiorcy to 14-21 dni. Termin ten uzależniony jest od rodzaju Towaru. W sytuacjach wymagających wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz termin ten może się wydłużyć, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany listownie lub mailem.
 • W sytuacjach gdy roszczenie Przedsiębiorcy okaże się niezasadne Sprzedający, o ile będzie to możliwe, zaproponuje odpłatną naprawę. W przypadku braku zgody Przedsiębiorcy na odpłatną naprawę, Przedsiębiorca zobowiązuje się do odbioru Towaru od Sprzedającego w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu Towar będzie przechowywany na rzecz Przedsiębiorcy za odpłatnością.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)) Klient będący konsumentem (tj. osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem w/w terminu.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkty niezwłocznie na adres Sklepu. Prosimy o również o przesłanie potwierdzenia zakupu.

Zwrot ceny realizowany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia woli o odstapieniu od umowy, na podane przez konsumenta konto bankowe. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki poniesione przy zwrocie produktów (zwrotne dostarczenie produktu do Sklepu).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy produkt został wykonany na indywidualne zamówienie (posiada cechy inne lub dodatkowe niż pozostałe prezentowane w Sklepie - np. wytłoczenia, klamry).

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

 

UWAGA:

Sklep nie przyjmuje przesyłek przesyłanych za pobraniem.

 

7. DANE OSOBOWE


Przetwarzanie Danych Osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane Osobowe podlegające przetwarzaniu Zawarcie i wykonanie przez Sprzedającego umowy za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.e-paski.pl, wymagać będzie podania przez Klienta następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, numer telefonu oraz dane, obejmujące imię, nazwisko i adres. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient w trakcie składania zamówienia nie poda ww. danych osobowych, Sprzedający nie będzie mógł zawrzeć z nim umowy.
Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych udostępnionych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www.e-paski.pl.pl, jest Agata Głowacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, ul. Pl. Zwycięstwa, nr 2, lok. bud D, 90-312 Łódź, adres e – mail: sklep@e-paski.pl. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub przy wykorzystaniu ww. adresu e – mail.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sprzedający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Klient może kontaktować się mailowo, na adres e-mail:sklep@e-paski.pl.pl, lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, ul. Pl. Zwycięstwa, nr 2, lok. bud D, 90-312 Łódź.
Cele przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
 • zapewnienia przez Sprzedającego możliwości zawarcia i realizacji umów sprzedaży, świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz do zapewnienia pełnego korzystania z serwisu internetowego Sprzedającego, w tym dokonywania transakcji i płatności związanych z zawieranymi umowami sprzedaży, zakładania i zarządzania kontem Klienta, zapewnienia jego obsługi, realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Klientami serwisu internetowego Sprzedającego;
 • obsługi składanych reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych do Sprzedającego (np. poprzez e–mail);
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe udostępnione przez Klienta przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, a także do podjęcia na żądanie Klienta działań, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedającym, związanych m.in. z udzielaniem odpowiedzi na składane przez Klientów reklamacje, w terminach przewidzianych przepisami prawa, a także w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z dokonywanych z udziałem Klienta transakcji;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
 • monitorowania aktywności Klienta oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością Klienta w serwisie internetowym pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie aktywności Klienta;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedającego;
 • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail lub telefon – w wypadku uzyskania odrębnej zgody Klienta na marketing bezpośredni;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych.
Okres przechowywania Danych Osobowych Czas przechowywania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego zależy od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sprzedającego – dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie - przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Sprzedającego wobec Klienta lub Klienta wobec Sprzedającego, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty wykonania umowy;
 • gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunków, statystycznych i archiwizacyjnych – do momentu wypełnienia przez Sprzedającego tych obowiązków;
 • gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego – dane przetwarzane są do momentu gdy ustanie celu ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, licząc od daty wykonania umowy, przy czym: w wypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług – dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu; w wypadku realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego – dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Uprawnienia związane z udostępnianiem Danych Osobowych Klient w związku z udostępnieniem Sprzedającemu jego danych osobowych, posiada uprawnienia do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w wypadku danych, których przetwarzanie wymagało uzyskania od Klienta odrębnej zgody (np. dla celów marketingu bezpośredniego). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient. W przypadku uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu – dane nie będą dalej przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (za zgodą Klienta), w tym są profilowane dla tego celu. W wypadku wniesienia sprzeciwu - dane nie będą dalej przetwarzane;
 • żądania sprostowania danych osobowych, w tym również żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych: gdy nie będą one niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane przez Sprzedającego, Klient cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych lub zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedającego są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • W celu skorzystania z praw przysługujących Klientowi, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 • Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


 

 

created by Smart Net Solutions